Yili_ZhenNong_01

 

Yili_ZhenNong_02

 

Yili_ZhenNong_03

 

Yili_ZhenNong_04

CREDTIS:

 

CLIENT: Yili / AGENCY: N3 / PRODUCTION: D’ELE

CREATIVE DIRECTOR: Wastson Pan

PRODUCER: He Yao / PHOTOGRAPHER: Yin Chao / RETOUCHING: Wang Yan


Back

Share

+