Yili_ZhenNong_01

Yili_ZhenNong_02

Yili_ZhenNong_03

Yili_ZhenNong_04

CREDTIS:

CLIENT: Yili / AGENCY: N3 / PRODUCTION: D’ELE

CREATIVE DIRECTOR: Wastson Pan

PRODUCER: He Yao / PHOTOGRAPHER: Yin Chao / RETOUCHING: Wang Yan


返回

分享