Marubi X Murakami Takashi

 

Marubi x Murakami Takashi_9

 

Marubi x Murakami Takashi_3

 

Marubi x Murakami Takashi_2

 

Marubi x Murakami Takashi_4

 

Marubi x Murakami Takashi_5

 

Marubi x Murakami Takashi_6

 

Marubi x Murakami Takashi_7

 

Marubi x Murakami Takashi_8

 

Marubi x Murakami Takashi_1CREDITS:

 

 

CLIENT: Marubi

AGENCY: ADK

PRODUCTION: D’ELE Motion

 

CREATIVE DIRECTOR: Chen Lisheng

COPY WRITER: Liu Qiong

ART DIRECTOR: Xi Qingkang, Yang Lei

DIRECTOR: Yibi Hu

ANIMATION: Future Power StationBack

Share

+