CREDITS:

 

CLIENT: Yanxuan / PRODUCTION: D’ELE Motion / PRODUCER: Wang Yiwen

DIRECTOR: Yibi Hu / PHOTOGRAPHER: Sun Yihui / ART DIRECTOR: Chen Xingsi / PROPS: Yu Yang

AFTER EFFECTS: Brendan Regard / ROTO: Beson Guo / SOUND: Mark Hu

Back

Share

+