Meituan_KV

CREDTIS:

CLIENT: Tmall / AGENCY: LPI / PRODUCTIONL: D’ELE

AGENCY:

PROJECT MANAGER:  Diao Su / CREATIVE DIRECTOR: Ding Sheng / ART DIRECTOR: Min / ACCOUNT MANAGER: He Xian

D’ELE:

PRODUCER: Wang XiaoDi / PEOPLE PHOTOGRAPHER: GOH KE YAO / STILL LIFE PHOTOGRAPHER: Sun Yihui

PEOPLE RETOUCHING: Wang Yanyan / STILL LIFE RETOUCHING: Oi Studio

5张 商家kv

 

5张 商家kv

 

5张 商家kv

 

5张 商家kv

 

5张 商家kv

Back

Share

+