CREDITS:

CLIENT: dji / AGENCY: Socialab / PRODUCTION: D’ELE Motion

CREATIVE DIRECTOR: Che Lu, Gao Tian / ACCOUNT DIRECTOR: Hai Tao

PRODUCER: Jin Yuqing / DIRECTOR: Ele Jin / DP: Lu Lijie返回

分享